Discussies

Start een discussie en deel uw mening met anderen over onderwerpen die uw in onze provincie belangrijk vindt.

Eén Loket voor Ideeën

16-09-2022  •  1 reactie  •  Mrs. Zweistein

Het gehuil over de aankomende betalingsmoeilijkheden in ons land, in de politiek en de media, overstemt het gebruik van het gezond verstand ook hier weer. Elk probleem wordt als bedreiging behandeld. Wanneer leren we eens dat iedere bedreiging ook nieuwe kansen brengt? Genoeg ideeën over kostenverlaging, energie-transitie en milieu- maar waar kan een eenvoudig burger die kwijt? De schrijvende pers kort artikelen in tot lezersbrieven en de overige media willen alleen "show-bizz-hotemetoten" aan de tafel. Zijn er geen politici met een eigen backoffice die mails of brieven nog lezen?

0%
0%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
Geen likes

Waarom de mening van inwoners van Fryslân en Friezen 'om utens' door elkaar?

10-03-2022  •  6 reacties  •  Rob Goedhart

Mooi zo'n platform, op initatitief van de PVV en 50PLUS, zo heb ik begrepen. Maar wat ik niet begrijp is dat zowel inwoners van Fryslân (wel en niet native Fries) als 'Friesen om utens' onverdeeld mee mogen doen. Ik wil (als inwoner van Fryslân, maar geen geboren Fries) niet dat er straks allerlei mensen vanuit het hele land (en de rest van de wereld) mee gaan stemmen op de vraag of er straks bijvoorbeeld (let op voorbeeld) toch ook in Fryslân volop gas gewonnen mag gaan worden. Althans: ik neem aan dat dit soort onderwerpen op den duur aan de orde gaan komen. En dat het niet alleen een folklore-platform wordt over de Fryske taal, het skutsjessilen, fierljeppen en het kaatsen? Aanbeveling aan de bouwers van deze site. Maak direct onderscheid tussen inwoners van Fryslân en 'Friezen om utens'. Bijvoorbeeld door de verplichting om de huidige woonplats te vermelden. Rob Goedhart.

85%
15%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
20 likes

Aanpassen van foutjes die in de tekst geslopen zijn van de ideeën.

26-04-2022  •  1 reactie  •  Mr. Rummble

Zou het niet mooi zijn als men de mogelijkheid heeft foutjes aan te passen? Nu snap ik wel dat met niet de gehele inhoud moet kunnen wijzigen, echter is het wel professioneel als de tekst nog professioneler gemaakt mag worden. Wie is het met mij eens?

75%
25%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
4 likes

Hoe ziet voor u de provincie Fryslân er in 2050 bij voorkeur uit?

15-06-2022  •  3 reacties  •  Stim fan Fryslân

Deze discussie is voor nu afgerond.  Bij het Deltaplan debat op 13 juli in  Vergadering Provinsjale Steaten 13-07-2022 Provinsje Fryslân (notubiz.nl) is door verschillende leden van Provincale Staten aan input uit deze keuze gerefereerd.  Gedeputeerde Avine Fokkens heeft bij deze bijeenkomst toegezegd de uitkomsten van zowel  het Fries Sociaal Planbureau en Stim fan Fryslân bij de werkgroep Deltaplan mee te nemen. Zie ook Stim fan Fryslân berichten op twitter.     Denkbeelden over de Lelylijn en de mogelijke bouw van duizenden extra huizen in noordelijk Nederland in 'Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden'. Uit recent onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (juni 2022) blijkt dat inwoners van Fryslân bij eventuele realisatie van het Deltaplan onder andere voordelen verwachten op het vlak van bereikbaarheid, de economie en werkgelegenheid. Maar ook verwachten inwoners bij realisatie van het Deltaplan achteruitgang van 'natuur en milieu', 'kwaliteit van landschap' en de 'Friese taal en cultuur'. Eerst meer lezen over het Deltaplan en dit online gesprek? Discussievraag: Hoe ziet voor u de provincie Fryslân er in 2050 op deze aspecten bij voorkeur uit?  En wat wilt u de Statenleden met het oog op de toekomst van Fryslân bij discussie over het Deltaplan 13 juli hierover graag meegeven?

33%
67%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
3 likes

Drain-trein?

17-06-2022  •  Geen reacties  •  Gaasterlân-Man

Ik sjoch dy Lelyline as in 'drain' foar de stampfolle Rânestêd. Neat mear en net minder...wer litte wy de 17 miljoen minsken wenje en hoe mut dat yn 2050, as der (neffens it CBS) 20 miljoen (!) ynwenners binne. Derom mut d'r no plak makke wurde troch it romjen fan de boeren -op basis fan diskutabele arguminten- sa dat d'r mear rails, asfalt en beton komme kin. De fraach neffens my is: Wannear sizze wy dat Nederlân te lyts wurdt foar alle deistiche ambysjes? Yn lyste lânnen as Oosteryk en Switserlan ha se hjin Schiphol, wereldhavens en smoarriche yndustry...en dochs is it wolwêzen dêr heech. Hoe dogge se dat der?? Stop de groei en de sucht nei jild en rykdom en stjoer op wolwêzen sû ik sizze. Mar ja...wa bin ik?

57%
43%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
7 likes

Vindt u het Deltaplan voor het noorden wel of geen goed idee voor Fryslân?

15-06-2022  •  54 reacties  •  Stim fan Fryslân

Deze discussie is voor nu afgerond.  Bij het Deltaplan debat op 13 juli in  Vergadering Provinsjale Steaten 13-07-2022 Provinsje Fryslân (notubiz.nl) is door verschillende leden van Provincale Staten aan input uit deze keuze gerefereerd.  Gedeputeerde Avine Fokkens heeft bij deze bijeenkomsttoegezegd de uitkomsten van zowel  het Fries Sociaal Planbureau en Stim fan Fryslân bij de werkgroep Deltaplan mee te nemen. Zie ook Stim fan Fryslân berichten op twitter.       Denkbeelden over de Lelylijn en de mogelijke bouw van duizenden extra huizen in noordelijk Nederland staan in 'Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden'. Wij zijn benieuwd naar uw kijk op de aanzet van het Deltaplan. Wat wilt u de Friese Statenleden voor het Deltaplan-debat op 13 juli hierbij meegeven? Eerst meer lezen over het Deltaplan en dit online gesprek? Discussievraag: Vindt u het Deltaplan voor het noorden wel of geen goed idee voor Fryslân? Ik vind het Deltaplan een goed idee voor Fryslân, omdat…. Ik vind het Deltaplan niet een goed idee voor Fryslân, omdat…. Ik ben er nog niet helemaal uit, omdat…..

31%
69%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
22 likes

Oandacht foar meartalich opfiede

25-01-2023  •  1 reactie  •  klaasgroen

Ik ha in Nederlânsktalige partner en tegearre bringe we ús bern yn twa talen grut. Mar yn myn omkriten sjoch ik dat dit faak net dien wurdt. It kin oan myn wenplak lizze (Hearenfean), mar it is net fanselssprekkend om hjir it Frysk troch te jaan as ien fan de âlders it Frysk net machtich is. Dochs leit júst hjir de takomst fan it Frysk. Gean mar nei: as beide âlders Frysk binnen wurdt de taal sawisa wol oan de bern trochjûn. As beide âlders gjin Frysk kinne, dan is de kâns nul. Dus de meartalige gesinnen sille de trochslach jaan. Dêr leit de ienige kâns om it oantal Frysktaligen groeie te litten ynstee fan krimpe. Dêrom soe ik graach mear oandacht freegje wolle foar dit ûnderwerp op it moment dat de keuze (kar) noch net makke is. Dit kin hiel goed troch it meartaligens sichtber en besprekber te meitsjen by de ferloskundigenpraktiken. Dêr leit no faak wol in eksemplaar fan 'heit en mem' mar dêr bliuwt it dan ek by. No soene je sizze kinne 'dat is net de taak fan dizze professionals', mar dit is wol de meast effektive plak en tiid om wat mei dit ûnderwerp te dwaan. Want as de beslissing oer it taalgebrûk by it opfieden ien kear makke is, dan is dat foar hast 100% definityf foar it hiele libben. Wat is jim miening hjiroer?

66%
34%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
3 likes

Fryske taal foar elts húske

05-05-2022  •  Geen reacties  •  JanR

Wat in moai en praktysk idee. Sokken mear! Drekt oppakke en útfiere provinsje.....

100%
0%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
1 like

Het fries wordt ons steeds meer opgedrongen

26-04-2022  •  9 reacties  •  Else

De laatste jaren wordt er veel energie en geld besteed aan de promotie van de friese taal. Maar waar het voorheen een vrije keus was om fries te spreken, bekruipt mij steeds meer het gevoel dat de friese taal 'de niet fries-sprekenden' wordt opgedrongen. In menig friese gemeente worden straat- en plaatsnamen aangepast naar het fries en worden hordes werknemers op friese afûk-cursussen gestuurd. Opeens komen er op het werk mails in het fries en komen er 'taalomtinkers' die moeten helpen bij het op juiste wijze schrijven van friese teksten. Al versta ik het wel, ik spreek geen fries. En dat heb ik nooit als probleem ervaren. Ik heb me ook nooit minder 'fries' gevoeld dan mijn friestalige mede-provincie genoten. Maar door de steeds verder toenemende druk om vooral fries te spreken en te schrijven, bemerk ik bij mezelf een zekere weerstand ontstaan.  Kan er rekening gehouden worden met de (aanzienlijke) groep inwoners die gewoon nederlands spreken En willen blijven spreken? En die misschien helemaal niet zitten te wachten op al die verandering van plaats-of straatnamen? Die gemeenschapsgeld wellicht veel liever aan andere zaken besteed zien, dan aan de promotie van de friese taal? Zijn er meer mensen die er ook zo over denken?  Nb: wellicht dat dit nu niet het juiste moment is voor deze discussie, aangezien ik verwacht dat nu vooral mensen naar dit platform worden getrokken die juist voor de uitbreiding van de friese taal zijn (gezien het eerste onderwerp voor dit burgerparticipatie platform). Ik kan mij nl voorstellen dat het niet fries sprekende deel van de inwoners van Friesland, vanwege het gekozen onderwerp, minder de behoefte voelt om van zich te laten horen. Waarom zou je bijvoorbeeld nu het platform bezoeken, als je niet zoveel met de friese taal hebt? Laat staan dat je ideeen hebt ter promotie van die taal? Is het een idee om bij een volgende raadpleging het onderwerp zó te kiezen dat iedere fries zich geroepen kan voelen om te reageren?  

16%
84%
U moet inloggen of een account aanmaken om verder te gaan.
25 likes

Hulp bij discussies

Start een discussie om uw mening met anderen te delen over onderwerpen in de provincie die u belangrijk vindt.

Om een discussie te starten of om mee te kunnen doen moet u eerst een account aanmaken op Stim fan Fryslan.

Wilt u liever een discussie in het Fries voeren maar vindt u Fries schrijven moeilijk, zie www.frysker.nl. Hier kunt u eenvoudig een tekst nakijken of vertalen.