Skip to content

Stim fan Fryslân

Stim fan Fryslân is dé plek waar u meedoet, in gesprek gaat en ideeën deelt over het nog mooier en sterker maken van onze provincie. Op het online platform Stim fan Fryslân kunt u als inwoner meer betrokken zijn bij plannen en beleid van provincie Fryslân en andere Friese overheden. Laat uw stem horen!