Ga terug

Hoe ziet voor u de provincie Fryslân er in 2050 bij voorkeur uit?

Stim fan Fryslân Stim fan Fryslân  •  15-06-2022  •  3 reacties  • 

Deze discussie is voor nu afgerond.  Bij het Deltaplan debat op 13 juli in  Vergadering Provinsjale Steaten 13-07-2022 Provinsje Fryslân (notubiz.nl) is door verschillende leden van Provincale Staten aan input uit deze keuze gerefereerd.  Gedeputeerde Avine Fokkens heeft bij deze bijeenkomst toegezegd de uitkomsten van zowel  het Fries Sociaal Planbureau en Stim fan Fryslân bij de werkgroep Deltaplan mee te nemen. Zie ook Stim fan Fryslân berichten op twitter.  

 

Denkbeelden over de Lelylijn en de mogelijke bouw van duizenden extra huizen in noordelijk Nederland in 'Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden'.

Uit recent onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (juni 2022) blijkt dat inwoners van Fryslân bij eventuele realisatie van het Deltaplan onder andere voordelen verwachten op het vlak van bereikbaarheid, de economie en werkgelegenheid. Maar ook verwachten inwoners bij realisatie van het Deltaplan achteruitgang van 'natuur en milieu', 'kwaliteit van landschap' en de 'Friese taal en cultuur'.

Eerst meer lezen over het Deltaplan en dit online gesprek?

Discussievraag:

Hoe ziet voor u de provincie Fryslân er in 2050 op deze aspecten bij voorkeur uit? 

En wat wilt u de Statenleden met het oog op de toekomst van Fryslân bij discussie over het Deltaplan 13 juli hierover graag meegeven?

Reacties (3)

U moet inloggen of een account aanmaken om te kunnen reageren.
 • Goedgespoord van west naar noord

  It is goed foar it noarden en Fryslân yn it bysûnder dat der in goeie rappe ferbyning komt mei sawol Noard-Dútslân/Skandinavië as mei de Rânested.
  Dat der temin hûzen binne is ek dúdlik.
  Oant 2050 ta kinne der maklik 2000 per jier by foar de hiele provinsje. 27 jier x 2000 = 54000 derby. Dat is needich en kin Fryslan makkelijk oan.

  3 likes  | 
  3
  0
  Geen reacties
  • JS

   Wy moatte foarút sjen yn Fryslân en soargje dat wy klear binne foar de feroaringen dy't ûnomkearber komme sille. Tink oan klimaatferoaring, duorsume enerzjyopwekking, it miljeu, genôch geskikte wenten en wurkgelegenheid. Dat komt net automatysk, wy kinne net stilsitte en wachtsje.Wy moatte gearwurkje mei it sicht op de fierdere takomst. It Deltaplan makket dêr ûnderdiel fan út en helpt om de leefberens yn it Noarden te ferbetterjen.

   2 likes  | 
   2
   0
   Geen reacties
   • Susan Janssen

    Ik zou graag zien dat de Stateleden meenemen dat economische vooruitgang niet altijd het beste is. We moeten hier niet het overlooppuntje noch het recreatiepark van de Randstad worden. Dan verliest de provincie haar eigen karakter. Daar zouden we voor moeten waken.

    Geen likes  | 
    0
    0
    Geen reacties