Voorstellen voor Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Adverium Drachten

31-01-2024  •  1 reactie  •  Lars  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Opvallend kantoorgebouw langs de A7 uit 1999. Architect: Van der Breggen

Onderwijscomplex de Bouhof 1984

07-12-2023  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

In de jaren ’60 en ’70 zijn mede door de enorme toename van leerlingen in het voortgezet onderwijs nieuwe onderwijsgebouwen ontstaan. Dit gebouw van A. Bonnema dateert uit 1985. Het enorme complex is opgebouwd uit kleine eenheden en biedt huisvesting aan een groot aantal onderwijsvormen. Inmiddels is het omgeven door een nieuwer beeldbepalend gebouw op “poten”, maar de Bouhof is nog steeds zichtbaar. Architect: Bonnema

Kunstwerk Heilige grond Burgum

23-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Voor de elektriciteitscentrale staat het kunstwerk de Heilige Grond, naar een ontwerp van J. van der Meij en gerealiseerd in 1976. Het zijn drie monumentale zuilen van 11 meter hoog en voorzien van een reliëf met mythische dier- en mensfiguren in een weelderige flora.

Kunstenaar: J. van der Mej

De Groene Wier

31-01-2024  •  Geen reacties  •  T. De Ruiter  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Appartementencomplex gebouwd in 1986 te Sneek.

Drachten, appartementen De Vogelzang

09-02-2024  •  Geen reacties  •  mijn gebouw  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Een toelichting over mijn inzending voor toevoeging van gebouwen aan de lijst.

Dit jaar ben ik vijftig jaar bezig als architect in Friesland en in de rest van Nederland. Sinds mei 1974 heb ik een groot aantal gebouwen mogen ontwerpen, die vervolgens gebouwd zijn en helaas zijn ook al een paar weer gesloopt en de gebruiksfunctie gewijzigd. Uitbreidingen en verbouw heeft ook bij een paar gebouwen plaatsgevonden. De categorie van gebouwen is van particuliere woningbouw, seriematige woningbouw voor huur en koop, winkels, kantoren, scholen, sportaccommodaties als drafbanen, sporthallen en zwembaden. Stedenbouwkundige plannen en restauratie behoren ook tot mijn activiteiten.

Zo is ook de uitbreiding en restauratie van het provinciehuis in Leeuwarden van begin jaren tachtig gesloopt. Ook staan op de nominatie voor sloop het zwembad de Welle te Drachten, het mbo college Friese Poort (Firda) te Drachten en het (voormalig en nu leegstaande) gemeentehuis te Ijlst. Op zich jammer, maar misschien noodzakelijk? 

Daarom is het belangrijk dat er nu aan iedereen wordt gevraagd tips te geven voor het behoud van Friese gebouwen om op de lijst te zetten van jong erfgoed. Mijn projecten worden niet voorgedragen voor eigen eer en glorie, maar om een eventueel een bijdrage te leveren aan een mogelijk behoud.

Wijk Metamorfose

10-02-2024  •  1 reactie  •  Tonny  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Wijk van Bonnema, veel mensen vinden het niet mooi, maar het is karakteristieke speelse architectuur voor eind jaren '80

gezien de gaafheid vermoedelijk  bezit van een woningbouwcorporatie

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIBW) Terschelling

23-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Het hoofdgebouw van de Zeevaartschool in Terschelling is gebouwd in 1966 en de bijgebouwen zijn in 1990 tot stand gekomen. Het instituut is al in de 19e eeuw opgericht en is nu onderdeel van de NHL Stenden. Het is een markant gebouw aan de waddenkust.

Winkels centrum Sneek

23-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Twee winkels ontworpen door J. de Vries in 1968 en 1973 geven een moderne invulling aan een verder klassieke gevelwand, zonder dat het afbreuk doet aan de gevelwand zelf. De invulling is geheel verschillend, maar vullen elkaar aan.

Architect: Jan de Vries

Woonhuis De Oper 49, Nes (gem. Heerenveen)

06-02-2024  •  Geen reacties  •  Jan Piet de Boer  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Een bijzonder woonhuis, gebouwd in 'organische stijl', staat in Nes, de 'waterwoonwijk' bij Akkrum. Het huis is ontworpen door het Architectenbureau Alberts en Van Huut, o.a. bekend van het Gasuniegebouw in Groningen. Het huis is gebouwd in 1999, het jaar dat architect Ton Alberts overleed. Het bureau is onder leiding van Van Huut nog tot 1 januari 2024 door gegaan en heeft in deze periode nog het tussen 2010-2012 gebouwde Theater Sneek ontworpen. 

Uitbreiding raadhuis Tytsjerksteradiel

23-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Architect A. Bonnema was in 1985 de architect voor de uitbreiding van het door P. de Vries in traditionele stijl ontworpen gemeentehuis. Er is niet gekozen voor een historiserende uitbreiding, maar voor een moderne toevoeging met spiegelglas, wit gestukte gevelwanden en natuursteen. 

Architect: P. de Vries