Skip to content
Voorstellen

Help mee met de lijst jong erfgoed

Erfgoed toevoegen
Huidige fase

De uitslag

Fases

Wat kunt u doen?

-

Gedeputeerde Femke Wiersma vraagt u namens de provincie Fryslân om mee te helpen met een lijst jonge monumentale bouwwerken in Fryslân tussen 1965-2000.
Welke daarvan willen we bewaren voor volgende generaties? Welke monumenten vertellen het verhaal van Fryslân uit deze periode? Bekijk de monumenten onder "Voeg jong erfgoed toe".

Wat kunt u doen?
U kunt tot en met 17 maart uw persoonlijke verhaal vertellen bij bouwwerken die u iets zeggen. Van 1 - 25 februari kunt u de lijst aanvullen met uw jonge erfgoed. Als de lijst aangevuld is, gaan we het toegevoegde erfgoed controleren of ze voldoen aan de voorwaarden. Van 6 - 17 maart kunt u stemmen op de definitieve lijst. Voor het meedoen, moet u zich wel even registreren bij Stim fan Fryslân. Zo kunnen we u op de hoogte houden van het vervolg.

Wat doen we met uw bijdrage?
Alle mensen die ingelogd zijn op Stim fan Fryslân, hun verhaal of een gebouw inbrengen houden we op de hoogte van de stemfase en de uitslag. Hebt u erfgoed aangedragen? U krijgt tussen 26 februari en 4 maart bericht of het is opgenomen op de lijst voor de stemfase tussen 6 en 17 maart.

U hebt invloed op de lijst, die wij als provincie aanbieden aan het Rijk. De lijst is voor het aanwijzen van jonge Rijksmonumenten met argumenten uit de samenleving. Er is namelijk afgesproken om inwoners hierbij te betrekken, dat staat in het verdrag van Faro


Agenda
vrijdag 9 februari 2024
Attiek Lezing Post 65 Jonge monumenten in Fryslân 1965-2000
De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, Leeuwarden
Deur open: 19:45 uur, start lezing: 20:00 uur 
(deelname is gratis, opgave tevoren niet nodig)

Voeg jong erfgoed toe!

-

Uw persoonlijke verbinding
Heeft u een bijzondere connectie of een uniek verhaal over een van onze objecten, gebouwen of wijken? Wij horen graag van u! Uw persoonlijke ervaringen en verhalen verrijken deze plekken en helpen ons om een rijkere geschiedenis van Fryslân te creëren.
 
Hoe uw verhaal toevoegen?
Het is heel eenvoudig: scroll naar beneden naar de sectie "Voorstellen" en klik op "Opmerkingen". Hier kunt u uw verhaal delen met ons en anderen. Uw bijdrage, of het nu gaat om een nostalgische herinnering, een historisch feit, of een interessante anekdote, is van onschatbare waarde. U kunt uw verhalen indienen tot en met 17 maart.
 
Voeg een object of bouwwerk toe
Mist u een object, gebouw of wijk in onze lijst? Voeg deze toe tot en met 25 februari. Vertel ons waarom dit object speciaal is voor u, wie de architect is, het bouwjaar, de locatie, en de historische context. Uw lokale kennis is onmisbaar voor ons en helpt een compleet beeld van elk object te vormen.
 
Het belang van uw bijdrage
Door uw verhalen en informatie te delen, verrijkt u niet alleen het heden maar ook de toekomst. Toekomstige generaties kunnen begrijpen waarom bepaalde objecten waardevol zijn binnen de Fryske geschiedenis. Uw inzichten zijn cruciaal voor het behoud van de Jonge Friese monumenten (1965-2000).
 
Wat gaan we doen met uw bijdrage?
Men kan nu en later teruglezen waarom een object waardevol is voor iemand en hoe dit bijdraagt aan verhalen van de Fryske geschiedenis, het verhaal van Fryslân. 
 
Waarom meedoen?
Door deel te nemen, heeft u invloed op de waardering van jong erfgoed in Fryslân en draagt u bij aan de argumenten voor hun behoud.

Inspiratie nodig?
Bent u op zoek naar inspiratie? Bekijk en beluister hier de verhalen van Ton Hoekstra, Foppe Hemminga en Herman Wesselink

Voeg erfgoed toe

Ideeën beoordelen

-

Checkfase

-

Van 26 februari tot en met 4 maart zal de provincie samen met Heemschut de voorkeurslijst toetsen aan strikte voorwaarden, zoals historische relevantie, architectonische integriteit en culturele waarde.

Deze toetsing verzekert dat alleen voorstellen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, aan u worden voorgelegd om over te stemmen. Op deze manier voorkomen we dat u achteraf teleurgesteld wordt door te stemmen op iets dat niet aan de criteria voldeed. Uw stem draagt bij aan de selectie van hoogwaardig jong cultureel erfgoed in Fryslân, dat aan alle gestelde voorwaarden voldoet en een waardevolle toevoeging is aan onze geschiedenis en erfgoed.

U kunt nog steeds eenvoudig uw verhaal over bestaande voorstellen delen in de opmerkingen onder elk voorstel.

Bekijk alle voorstellen

Uw stem!

-

De lijst is compleet en nu is het aan u! U mag 5 stemmen uitbrengen op uw favoriete object, gebouw of wijk. Kies zorgvuldig, want de top 10 met de meeste stemmen zal uiteindelijk als winnaar worden uitgeroepen. Deze top 10 maakt de meeste kans om beschermd en behouden te worden. Laat uw stem tellen en bepaal zo mee welke objecten, gebouwen of wijken de meeste steun van de samenleving krijgen. Uw deelname is cruciaal om de uiteindelijke selectie te bepalen.

U kunt nog steeds uw verhaal over bestaande voorstellen delen in de opmerkingen onder elk voorstel. Men kan zo later teruglezen waarom een object waardevol is voor iemand en hoe dit bijdraagt aan verhalen van de Fryske geschiedenis. Uw persoonlijke inbreng draagt bij aan het levendig houden van de geschiedenis en het creëren van een rijke culturele erfenis.

Bedankt voor uw betrokkenheid bij het kiezen van ons jonge erfgoed van Fryslân!

Bekijk alle voorstellen

Stemmen tellen

-

Op 18 en 19 maart nemen we de tijd om de stemmen te tellen en de uitslag voor te bereiden.

Bekijk alle voorstellen

De uitslag

-


Alle mensen die hebben bijgedragen aan de lijst brengen we op de hoogte van het resultaat. De lijst bieden wij als provincie aan aan het Rijk, voor aanwijzing van jonge Rijksmonumenten, met uw argumenten.
Er is namelijk afgesproken om hierbij inwoners te betrekken, dat staat in het verdrag van Faro
De provincie biedt de lijst ook aan alle Friese gemeenten aan. Zij bepalen daarna of zij daaruit gemeentelijke monumenten willen aanwijzen. De provincie zal de lijst van jonge monumenten ook opnemen op haar cultuurhistorische kaart (CHK).

Route en filmpje
Van de top dertien jonge Friese monumenten maken we een auto- en fietsroute, die we met alle betrokkenen zullen delen. Bij deze route en samenstelling van de top 13 houden we wel rekening met woningen: voor bewoners is het wellicht minder prettig als er een route langs hun huis loopt. We plaatsen die route op www.Friesland.nl. Ook is er inmiddels een filmpje van de top 3 meest gewaardeerde monumenten met Syb van der Ploeg.
We delen de lijst van potentiële jonge Friese monumenten met het rijk en Friese gemeenten. Daarnaast komen de objecten op de Cultuurhistorische kaart van Fryslân.

Naar de uitslag

Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Alle voorstellen op de kaart

Voorstellen

Voormalige Kingma Bank Drachten

Voormalige Kingma Bank Drachten

23-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Glasmozaïek "De barmhertige Samaritaen"

Mozaïek "De barmhertige Samaritaen""

23-02-2024  •  Geen reacties  •  Stichting Jan Frearks van der Bij  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Voorzijde Skilhiem. Bron: Palet

Woonzorgcentrum Skilhiem

31-01-2024  •  Geen reacties  •  Lars  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Vuurtoren Harlingen

Vuurtoren Harlingen

22-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Drive-inwoningen uit 1970 in Aldeboarn

Drive-inwoningen Aldeboarn

10-02-2024  •  Geen reacties  •  Kaat  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Entreegebouw voormalig Fries Museum

Entreegebouw voormalig Fries Museum

22-01-2024  •  Geen reacties  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
IMG_0621.jpeg

Geschakelde vakantiebungalows Boornzwaag

10-02-2024  •  Geen reacties  •  Kaat  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Linde College Wolvega

Linde College Wolvega

23-01-2024  •  1 reactie  •  M. Radstake  •  Stim fan Fryslân  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer
Crystalic Business Park in Leeuwarden

Crystalic, Leeuwarden

31-01-2024  •  Geen reacties  •  Lars  •  Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)

Lees meer