Skip to content
Voorstellen

Hoe kunt u het Fries in uw omgeving toekomst geven?

Huidige fase

De uitslag en uitvoering

Fases

Informatie

-

Stim fan Fryslân wil alle inwoners de mogelijkheid geven beter betrokken te zijn bij plannen en activiteiten van provincie Fryslân. Heeft u een idee hoe u de provincie nog beter, of mooier kunt maken? Heeft u niet alleen een mening over een actueel vraagstuk, maar wilt u ook graag actief meedenken hoe iets anders of beter kan? Dat kan op Stim fan Fryslân.

De eerste uitvraag op Stim fan Fryslân gaat over de toekomst van de Friese taal. Een onderwerp dat dicht bij veel inwoners van onze provincie ligt. Kom met uw idee, hoe denkt u de Friese taal toekomst te geven in uw omgeving? 

Commissaris A.A.M. Brok:
“De krêft fan it besteansrjocht fan it Frysk sit benammen by de ynwenners fan Fryslân, net by wat de oerheid wol of net docht.”

Dien uw idee in (t/m 9 april)

-

Hoe kunt u het Fries in uw omgeving toekomst geven? Stim fan Fryslân vraagt u t/m 9 april om met ideeën te komen hoe u in de praktijk het Fries toekomst wilt geven. Dit kunt u heel eenvoudig doen.

Geef een korte beschrijving van uw idee, geef in ieder geval antwoord op de volgende drie vragen:

  • Hoe goed sluit uw idee aan op wat de provincie graag voor de Friese taal wil bereiken? De provincie wil graag een meer zichtbare en vanzelfsprekende plek voor het Fries in Fryslân. Het Fries als één van dé Europese talen.
  • Voor welk bedrag tussen de 100 en 15.000 euro is uw idee te realiseren? Wie moet hier wat voor doen?
  • Hoe groot is het effect van het uitvoeren van uw idee? Voor uw wijk, uw dorp, stad of de hele provincie?

Wilt u meer weten over het proces, de haalbaarheidscontrole, zie 'meer informatie'. Hoe meer steun u voor uw idee van inwoners in Fryslân weet te krijgen, hoe groter de kans is dat de provincie Fryslân contact met u opneemt om uw idee mogelijk te maken.  

Vragen? Mail stimfan@fryslan.frl

Wilt u liever uw idee in het Fries indienen maar vindt u Fries schrijven moeilijk, zie www.frysker.nl. Hier kunt u eenvoudig een tekst nakijken of vertalen.

Dien uw idee in

 

Kan het? (11 april t/m 21 april)

-

De provincie kijkt of uw idee haalbaar is om uit te voeren. Hierbij kijken wij naar de punten die bij stap 2 'meer informatie' zijn aangegeven:

  • Hoe goed sluit uw idee aan op wat de provincie graag voor de Friese taal wil bereiken? De provincie wil graag een meer zichtbare en vanzelfsprekende plek voor het Fries in Fryslân. Het Fries als één van dé Europese talen.
  • Is uw idee te realiseren voor een bedrag tussen de 100 en 15.000 euro? En heeft u dit bedrag nodig voor praktische uitvoering voor bijvoorbeeld werkelijke uren voor in DTP-er, filmmaker, graffity spuiter of tekenaar. Het bedrag kan niet gebruikt worden voor het vergoeden van adviesuren
  • Hoe groot is het effect van het uitvoeren van uw idee? Bijvoorbeeld, een wc deur met Friese teksten bij uw thuis beschilderen heeft minder effect voor zichtbaarheid van het Fries dan als u dit doet in een kroeg in uw dorp. Friese bierviltjes voor alle keten in Fryslân meer dan alleen voor één keet in een dorp
  • Bent u als aanvrager jonger dan 18 jaar? Is er toestemming van een ouder of verzorger om uw idee alleen of samen met de provincie uit te voeren?
  • Kan uw idee in 2022 uitgevoerd worden en kunt u hierover op Stim fan Fryslân aan het eind van het jaar een foto of filmpje zetten dat gedeeld kan worden op sociale media? 

 

Stemmen! (23 april t/m 7 mei)

-

Kies de beste ideeën om de Friese taal toekomst te geven! Hier kunt u uw stem maximaal aan drie verschillende ideeën toevoegen. Stimuleer zo veel mogelijk mensen naar Stim fan Fryslân te komen om tussen 23 april en 7 mei daar te kiezen voor uw idee of het idee dat u het meest aanspreekt.

De drie ideeën met de meeste stemmen kunnen met financiële steun van de provincie daadwerkelijk door de indieners uitgevoerd worden.
 

 

Stemmen tellen

-

Op dit moment worden de stemmen geteld. In de loop van deze week volgt de uitslag.

De uitslag en uitvoering

-

Op 10 mei is live bekend gemaakt welke ideeën daadwerkelijk met financiele provinciale steun uitgevoerd kunnen worden om de Friese taal toekomst te geven. De kinderserie ‘Buurman en Buurman’ in het Fries, bekende en bestaande popnummers vertalen naar en inzingen in het Fries én een bibliotheek van Friese verhalen. Deze ideeën mogen van de inwoners van Fryslân extra aandacht geven aan de Friese taal. In totaal brachten 1.382 mensen via Stimfanfryslan.frl hun stem uit op 33 ideeën. 

Het is de indieners van de ideeën voor het eind van 2022 geslaagd om met financiele steun van de provincie geslaagd uit te voeren.

- Voor het idee aangaande Buurman en Buurman in het Fries zie hier voor het resultaat:

 Ferdivedaasje TV - YouTube

- Voor het idee aangaande het vertalen van bekende en bestaande popnummers naar en het inzingen in het Fries zie hier voor het resultaat:

SJONG IT! - YouTube

- Voor het idee aangaande een bibliotheek van Friese verhalen zie hier voor het resultaat:

- Sjonge en ferhalen

Op de foto van links naar rechts: Buurman en Buurman (Emiel Stoffers, Hûnekop), gedeputeerde Poepjes,  Sjong it, life (Marysa Dykstra, Anouck Veenstra, Studio Audioshape), Ferhalebank (Meindert Tjerkstra, Annelies Brouwer, Semko)

De toekomst van het Fries

Alle voorstellen op de kaart

Voorstellen

De Fryske Sjamaan

De Fryske Sjamaan Karavaan

08-04-2022  •  6 reacties  •  Esther Bosma  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Betûfte learkrêften foar de Fryske taal- en identiteisûntwikkeling fan de bern!

Betûfte learkrêften foar de Fryske taal- en identiteisûntwikkeling fan de bern!

07-04-2022  •  1 reactie  •  Pabû NHL Stenden Ljouwert  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Frysk iten

Fryske vrouwen en Frysk iten

08-04-2022  •  Geen reacties  •  Bo  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Fryske rap: protte fraach, weinich oanbod

Fryske rap entûsjasmearret de jongerein

06-04-2022  •  5 reacties  •  Pieter Gysbert  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Gurbe en Piebe - De fleurichste beunhazzen fan Fryslân!

Buorman en Buorman yn it Frysk (Gurbe en Piebe)

31-03-2022  •  7 reacties  •  Eamel  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Keunstwurk Balk

Keunstwurk Balk

07-04-2022  •  1 reactie  •  Harm van Zuiden  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Opfryskjen winkelstrjitten

Opfryskjen winkelstrjitten

09-04-2022  •  1 reactie  •  Nanne Hoekstra  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Foto fan de Balkespringer yn Surhuzum

Plaquette Balkespringer Surhuzum

09-04-2022  •  Geen reacties  •  Pleatslik Belang Surhuzum  •  De toekomst van het Fries

Lees meer
Skiep

Tûzen wurden buordsjes

08-04-2022  •  Geen reacties  •  Johan Bouwhuis  •  De toekomst van het Fries

Lees meer