Skip to content

Meer informatie over 'Toekomst van het Fries'

Waarom 'Toekomst van het Fries'  

Provincie Fryslân beschermt en bevordert de Friese taal Cultuur, Taal en Onderwijs | Fryslân.  In nationale wetten, bestuursafspraken en Europese verdragen is veel voor de Friese taal geregeld (Bescherming van de Friese taal ). De Friese taal is van ons allemaal. De toekomst van de Friese taal is dan ook afhankelijk van alle Friezen. Zoals Commissaris van de Koning Arno Brok zegt: “De krêft fan it besteansrjocht fan it Frysk sit benammen by de ynwenners fan Fryslân, net by wat de oerheid wol of net docht.”

Met 'Toekomst van het Fries' willen we u vragen zelf met ideeën te komen hoe u denkt het Fries in uw eigen omgeving toekomst te geven. We gebruiken de website Stim fan Fryslân om goede ideeën met elkaar te delen en uit te voeren.  

Hoe werkt 'Toekomst van het Fries?'   

Fase 1 en 2 Informatie en kom met uw idee

In de periode 9 maart - 9 april 2022 vragen wij u op Stem van Fryslân met ideeën te komen hoe u de Friese taal toekomst wilt  geven in uw omgeving. Geef hierbij naast een korte beschrijving van uw idee antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe goed sluit uw idee aan op wat de provincie graag voor de Friese taal wil bereiken? Zie ook Cultuur, Taal en Onderwijs | Fryslan
  • Is uw idee te realiseren voor een bedrag tussen de 100 en 15.000 euro? En heeft u dit bedrag nodig voor praktische uitvoering voor bijvoorbeeld werkelijke uren voor in DTP-er, filmmaker, graffity spuiter of tekenaar. Het bedrag kan niet gebruikt worden voor het vergoeden van adviesuren
  • Hoe groot is het effect van het uitvoeren van uw idee? Bijvoorbeeld, een wc deur met Friese teksten bij uw thuis beschilderen heeft minder effect voor zichtbaarheid van het Fries dan als u dit doet in een kroeg in uw dorp. 

Plaats uw idee op Stim fan Fryslân als u als aanvrager  nog geen 18+ bent, is er toestemming van een ouder of verzorger nodig om uw idee alleen of samen met de provincie uit te voeren. Als u uw idee plaatst gaan we er van uit dat u uw idee in 2022 zou kunnen uitvoeren en hierover op Stim fan Fryslân aan het eind van het jaar een foto of filmpje zou willen zetten dat gedeeld kan worden op sociale media. U kunt als u dat wilt meer dan één idee indienen, alleen is het zo dat als er steun van het publiek is, u uiteindelijk maar één idee met financiele steun van de provincie uitvoeren kunt. 

Fase 3 Haalbaarheid

In de periode 11 april - 21 april kijken medewerkers van de provincie in overleg met de gedeputeerde voor de Friese taal, Sietske Poepjes, naar de haalbaarheid van alle op Stim fan Fryslân gezette ideeën. Hierbij wordt gekeken of een idee niet alleen positief kan bijdragen aan de toekomst van de Friese taal, maar ook of het idee echt uitvoerbaar is. Hiervoor is het van belang dat het ook past in het wettelijke kader. Voor meer informatie hierover zie ook bij de haalbaarheidscontrole.

Fase 4 Stemmen

Op alle haalbare ideeën kunnen alle inwoners van Fryslân tussen 23 april - 7 mei vervolgens een stem uitbrengen.  Om de stemfase te kunnen laten doorgaan moeten er minimaal 4 ideeën haalbaar zijn. U kunt maximaal op drie ideeën uw stem uitbrengen. De drie ideeën met de meeste steun van de Friezen kunnen vervolgens met financiering van de provincie daadwerkelijk door de indieners uitgevoerd worden. Rekeningen voor het uitvoeren van het idee worden in overleg naar de provincie verstuurd.

Fase 5 Bekend maken ideeen en uitvoeren ideeen

De drie ideeën met de meeste steun worden op Stim fan Fryslân in de week van 9 mei - 11 mei bekend gemaakt. De indieners van deze ideeen krijgen vooraf hierover bericht.

In 2022 zullen de drie ideeen met de meeste steun daadwerkelijk door indieners uitgevoerd worden. De rekeningen van de kosten die voor het uitvoeren van het idee gemaakt worden kunnen naar de provincie gestuurd worden en worden in overleg met de provincie betaald. Aan het eind van het jaar zullen we op Stim fan Fryslân berichten over hoe het gegaan is met het uitvoeren van deze ideeën. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met stimfan@fryslan.frl